Skip Navigation LinksNewspaper-Articles

Newspaper Articles

2014- 2015

YeniBelge 27_1YeniBelge 27_2

logoDetay Gazetesi Konut ve konutla yaşam yazıları

DAÜ Mimarlık Fakültesi Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi – KEDA-M (Center For Housing: Education, Research, Advisory – HERA-C), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Merkez’in çalışmaları bünyesinde oluşturulan incelemeler ve araştırmalar Detay Gazetesi okuyucuları ile Pazar günleri buluşmaya başlıyor.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M), Başkanı Doç. Dr. Kağan Günçe Merkez ile ilgili olarak Detay’a yaptığı açıklamada, “DAÜ Mimarlık Fakültesi Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi, konut olgusunun çok boyutlu olarak ele alınmasını, üniversitede konut konusunda varolan bilgi birikiminin ülke ölçeğinde gerek kamu sektörü gerekse özel sektör tarafından yaygın kullanımının sağlanmasını ve adı geçen her iki sektörün işbirliği ile geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, merkez, araştırma, tasarım, uygulama ve danışma birlikteliğinin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır” dedi. Merkezin çalışma alanının, konut olgusunun, fiziksel, sosyo-ekonomik, teknolojik, kültürel, yasal ve benzeri tüm bilimsel boyutlarını kapsamakta olduğunu belirten Günçe, Merkezin çalışma konuları şu şekilde sıraladı.

a) Eğitim-Araştırma arakesitinde: Konut konusunda kamu ve özel sektörde çalışan meslek adamları ve genç araştırmacılar için konferanslar, kurslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek;

b) Araştırma-Yayın kapsamında: Konut konusunda yapılan araştırmaların yayınlanmasını özendirmek ve yayına dönüştürmek; bülten, kitap, dergi yayınlamak, ulusal ve uluslarası sergiler düzenlemek;

c) Uygulama-Danışma düzeyinde: Mimarlık Fakültesi Döner Sermayesi kapsamında danışmanlık ve/veya uygulama düzeyinde hizmet vermek;

d) Kurumsal İşbirliği platformunda: Konut üzerine araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırma projeleri yapmak, kısa ya da uzun süreli ortak aktiviteler – konferans, sempozyum düzenlemek, ortak tasarım-araştırma-uygulama-danışma işbirliğini sağlamaktır.

Merkez’in yönetimi şu isimlerden oluşuyor.

Doç. Dr. Kağan Günçe – (Merkez Başkanı)

Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker – (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç – (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Nazife Özay – (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Harun Sevinç – (Yönetim Kurulu Üyesi)