Skip Navigation LinksAhmet-Behaeddin-Collection

Ahmet Behaeddin Koleksiyonu

DAÜ Mimarlık Fakültesi Başarıya Ulaştı ve Seminer Kütüphanesi

Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerine ve öğrencilerine sunulan bazı başarılı hizmetler şunlardır:

1. Ahmet Vural Behaeddin Koleksiyonu.
2. Görsel Malzeme Arşivi: 35 mm slaytlar (bazıları sayısallaştırılmış) ve dijital görüntüler
3. Prof. Dr. Orhan Alsaç Koleksiyonu
4. Yardım. Dr. Hüseyin M. Ateşin Koleksiyonu
5. Prof. Dr. İbrahim Numan Koleksiyonu
6. Fakülte Koleksiyonu
7. Sanat Posterleri ve Fotoğraf arşivi
8. Ahmet Vural Behaeddin Seminer Odası Koleksiyonları:
9. Harita Arşivi
10. Proje Arşivi
11. Akademik Personelin Kişisel Arşivleri ofislerinde.
1. Görsel Arşiv:

Bu arşiv, 2000 yılına kadar Mimarlık Fakültesi'nde görev yapan personel tarafından dersliklerde kullanılmak üzere oluşturulmuş dia-pozitif 35 mm slaytlar ve öğrenci projelerinin dijital görüntülerinden oluşmaktadır. En büyük dia-pozitif 35 mm slayt koleksiyonu Yrd. Hüseyin Ateşin tarafından tarihi eser görsellerinin ve kişisel tasarım-projelerinin yer aldığı Prof. Ayrıca öğrencilerin projelerinin görüntülerini ve fakültenin etkinliklerini içerir. Mevcut materyalin sayısallaştırılmasına çalışılmış ve yaklaşık 500'ü sayısallaştırılmıştır ancak fakültenin mevcut görüntü tarayıcılarından elde edilen kalitenin düşük olması nedeniyle proje şu anda durdurulmuştur.

2. Ahmet Behaeddin Seminer Odası Koleksiyonları: 

DAÜ yönetimi, kitapların güvenliğini sağlamak ve ana kütüphanesinin koleksiyonlarını genişletmek düşüncesiyle fakültelerdeki seminer kütüphanelerini teşvik etmemektedir. Ancak üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde alan ve birçok modernist mimari projeye imza atan ilk Kıbrıslı Türk mimar olan Ahmet Behaeddin'in eşi Tülin Behaeddin Hanım'ın anlamlı bir vasiyeti nedeniyle vefatından sonra fakülte, önce ofis binasının zemin katında küçük bir seminer odası açtı. Bu vasiyet, bazı kitaplar, 1950'ler, 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerde basılan çok değerli bilimsel mimari dergileri, kişisel belgeleri ve çizim tablolarını ve aletlerini içerir. Basılı materyaller İngilizce, Fransızca ve Almancadır. Bu kitapların bir kısmı indekslenirken, bir kısmı da Almanca ve Türkçe ağırlıklı olarak kurgu olan kitaplar indekslenmemiştir.

Kısa süre sonra eski çalışanlarımızdan Doç. Prof. Dr. Üstün Alsaç, babasının kitaplarını kütüphaneye bağışladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tanınmış bir öğretim üyesi olan Prof. Dr. Orhan Alsaç'ın koleksiyonunda çok sayıda mimarlık ve mimarlık tarihi kitabının yanı sıra kariyerinde gerçekleştirmiş olduğu çok sayıda değerli belge, rapor vb. Koleksiyon Türkçe, İngilizce ve Fransızca kitaplardan oluşmaktadır.

Yrd. Rahmetli öğretim üyelerimizden Mimarlık Bölümü'nün de kurucu üyesi olan Prof. Dr. Hüseyin Ateşin vefatından sonra ailesi tarafından Fakülteye bağışlanmıştır. Bu kitap ve dergiler, Doç. Dr. Prof. Dr. Netice Yıldız. Koleksiyon, Türkçe ve İngilizce kitaplar ile dergilerden oluşmaktadır.

Geçmişte Mimarlık Bölümü'ne Başkan ve Fakülte Dekanı olarak da değerli hizmetler vermiş olan öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İbrahim Numan da kayda değer sayıda kitap bağışlamıştır. Koleksiyon, Türkçe ve İngilizce kitapların yanı sıra bazı dergilerden oluşmaktadır.

Kitaplar, FA.behaeddin.1; FA.Ateşin1; FA.Alsaç.1; FA.Numan.1 dergiler ise fakülte koleksiyonu olarak gruplandırılmıştır. Ancak diğer kitaplar Dewey sistemine göre indekslenmektedir.

Fakülte ayrıca lisansüstü öğrencilerinin tezlerini bir koleksiyon olarak seminer odasında tutar ve indekslenir ve etiketlenir (Eldeki tez listesi için eke bakınız).

Ayrıca ağırlıklı olarak Kıbrıs'ın tarihi yerlerinde çekilmiş olan öğrencilerin dönem ödevlerinden elde edilen fotoğraflar ve Doç. Prof. Dr. Netice Yıldız.

Ahmet Behaeddin Seminer odası kuruluşundan bu yana zaman zaman Dewey sayı sisteminde Fakülte kitapları olarak indekslenen yeni bağışlar almaktadır. İngiltere'den bir mimar tarafından bağışlanan ve Temmuz 2014'te gelen 17 kutu mimari dergiden oluşan yeni bir koleksiyon da kutulanmış ve indekslenmiştir. Yayınevleri tarafından Dekanlık ve Bölümlere düzenli olarak gönderilen bazı dergiler de koleksiyona eklenir.

Yakın zamanda fakülte koleksiyon indeksleme sistemini değiştirdik ve Dewey sistemi dikkate alındı. Her kitap bu sisteme göre kataloglanır ve etiketlenir. Ancak profesyonel bir kütüphanecimiz olmadığı için bu işlem kütüphane koordinatörümüz ve küçük bir öğrenci asistan ekibi (her dönem üç veya dört) zaman müsait olduğunda yapılır. Kütüphane, asistanlar ve bir koordinatör yardımıyla çalıştığı için koleksiyonun güvenliğini kontrol altında tutmakta bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle zaman zaman bazı malzemeler kaybolmaktadır.

3. Ahmet Vural Behaeddin Seminer Odasının Okuma Odası Olarak İşlevi:

Bu alan geçmişte seminerler ve lisansüstü dersler için çok amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde sadece okuma odası ve referans kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir materyal ödünç vermemektedir.

Koleksiyon Fakülte Yönetim Binası'ndan Ar - A-20'ye (2002/3 yılında Renkli Binanın ikinci katı) taşınmış ve daha sonra aynı binada AR-A 03'e taşınmıştır. Koleksiyonun taşınması kaçınılmaz olarak çok fazla sorun yarattı. ve bazı koleksiyonlar karıştı.

Seminer odası son beş yılda okuma salonuna dönüştürülmüş ve her dönem atanan asistanlar tarafından mesai saatleri içinde açık tutulmaktadır. Salonda kendilerine çalışma alanları verildiği için üç veya dört asistan odayı çalışır durumda tutuyor. Bu nedenle, son birkaç yılda kütüphane, personelin gönüllü çalışmalarına bağlı olarak bazen akşam geç saatlere kadar veya yaz döneminde (asistanlara ücret ödenmez) açık tutulur.

Fakülte öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve personel okuma odasında okuyabilir. Okurların büyük çoğunluğu boş zamanlarının çoğunu burada okuyarak geçiren lisansüstü öğrencilerdir. Her ziyaretçiden kitabı imzalaması ve ayrıca salonda okumak üzere bir tez teslim etmesi isteniyor.

4. Fakülte ve Bölüm Arşivlerinin Öz Değerlendirmesi:

Fakülte ve bütçede yeterli alan olmaması ve profesyonel bir kütüphaneci veya arşivci, fakültenin mevcut kaynaklarının indekslenmesi için yavaş bir süreç yarattı. Asistanların sürekli değişmesi ve bazı kitapların daha erken basım tarihleri nedeniyle ISBN numaralarının olmaması ve ayrıca profesyonel kütüphane kataloglama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmamalarının yanı sıra bağışçıların koleksiyonları ayrı raflarda tutma taleplerinin olması nedeniyle adları altında kitap ve dergi listesinin bir birlik katalog sistemine yerleştirilmesi ve web sitesinde okuyucuların kullanımına yönelik bilgilerin yüklenmesi amacına ulaşamamanın bazı nedenleri vardı. Bu koleksiyonda araştırmacılar için uluslararası bir okuyucu hizmeti oluşturabilecek bazı nadir kitaplar olduğuna inanıyoruz.

Mimarlık, şehircilik, iç mimarlık ve sanatla ilgili oldukça zengin bir dergi ve dergi koleksiyonumuz olmasına rağmen, bazı standart arşiv kutularında onları daha iyi bir şekilde düzenlemeyi ancak iki yıl sürmeyen bu kitaplarla başardık. Bu, kitap ve dergilerin fazladan kopyalarını birkaç kez daha düşük fiyatlarla satarak elde edilen küçük bir bütçeyle yapılır.

Ancak seminer odası, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için lisansüstü çalışmalarımızda yapılan tezlere yaklaşımlarını sağlamak ve okuyuculara sessiz ve rahat bir alan sağlamak için önemlidir. Oda yakın zamanda raflar ve perdeler değiştirilerek kısmen yenilenmiştir. Ancak yine de, özellikle oturma elemanlarının yenilenmesi ve bağışlar veya üniversite tarafından tahsis edilecek mevcut bir bütçe ile alanın daha iyi düzenlenmesi ve alanın yan ofis ve koridorun bir kısmı ile genişletilmesi gibi daha fazla tadilata ihtiyacı var.

Oda ilk olarak Doç. Prof.Dr.Üstün Alsaç ve ardından Doç. Prof. Dr. Netice Yıldız (en az 10 yıldır).    DAÜ Web Siteleri